Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น ผวภ. รุ่งรานี แสงศิริ และสมาชิกสโมสรโรตารีวังจันทน์ เข้าพบ นายแพทย์ รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอคำปรึกษา และรับฟังข้อมูลส่งเสริมการทำโครงการ Global Grant เกี่ยวกับการพัฒนาการเด็ก

(View:170)


วันที่ 2018-09-17

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 ของ D5730 Texas,USA และ โครงการทีมฝึกอบรมวิชาชีพ (ทีมแพทย์) กับ D2760 Nagoya Japan

 
 
เอกสารแนบ :