Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360วันที่ 19 กันยายน 2561 ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ และสุภาพบุรุษโรตารีอาทิตย์ แสงศิริ เยี่ยมสโมสรโรตารีพะเยา อย่างเป็นทางการ

(View:106)


วันที่ 2018-09-19

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

วั#สมาชิกบริจาค 6 PHF, 500 USD 1 ท่าน, 200 USD 2 ท่าน และ 8 EREY #รับสมาชิกใหม่ 4 ท่าน ณ ห้องประชุม บ้านพัก อผภ.เจษฎา ชัยอรุณ จังหวัดพะเยา

 
 
เอกสารแนบ :