Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360วันที่ 21 กันยายน 2561 ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ และสุภาพบุรุษโรตารีอาทิตย์ แสงศิริ เยี่ยมสโมสรโรตารีนครหริภุญชัยอย่างเป็นทางการ

(View:111)


วันที่ 2018-09-21

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

#สมาชิกบริจาค 6 EREY #รับสมาชิกใหม่ 4 ท่าน ณ ห้องประชุม โรงเรียนรพีเลิศ จังหวัดลำพูน

 
 
เอกสารแนบ :