Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสร ภาค 3360 โรตารีสากล 10 สโมสร จังหวัดเชียงรายและพะเยา ปีบริหาร 2560 - 2561 วันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาล อ.พาน จ.เชียงราย

(View:228)


วันที่ 2017-08-03

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 
 
เอกสารแนบ :