Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสร ภาค 3360 โรตารีสากล สโมสรโรตารี อีคลับ เชียงใหม่ไซเบอร์ ปีบริหาร 2560-2561 วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ภัตตาคาร TULOU 139 ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

(View:202)


วันที่ 2017-08-03

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 
 
เอกสารแนบ :