Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการสโมสรโรตารี ปี 2560-2561 สโมสรโรตารีฝาง - แม่ฮ่องสอน -ไชยปราการ - เชียงดาว วันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ ร้านอาหารนิวศิริชัย 2 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

(View:404)


วันที่ 2017-08-03

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 
 
เอกสารแนบ :