Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรร่วม 3 สโมสร แพร่ เวียงโกศัย สอง ภาค 3360 โรตารีสากล ปีบริหาร 2560-2561 ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมแพร่นครา วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฏาคม 2560

(View:340)


วันที่ 2017-08-04

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 
 
เอกสารแนบ :