Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360ขอเชิญชวนร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหาร 16 สโมสรโรตารีในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 23 ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นใน วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมคุ้มภูคำ ถนนเลียบคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

(View:66)


วันที่ 2019-05-07

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

เรียน ท่านผู้ว่าการภาค ท่านอดีตผู้ว่าการภาค
ท่านผู้ว่าการภาครับเลือก
ท่านนายกสโมสรโรตารีทุกสโมสรและ
มวลมิตรโรแทเรี่ยนที่นับถือยิ่ง

ขอเชิญชวนร่วมงานสถาปนาคณะกรรมการบริหาร
16 สโมสรโรตารีในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 23 ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นใน
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมคุ้มภูคำ ถนนเลียบคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้สโมสรโรตารีเชียงใหม่วัฒนาและ
สโมสรโรตารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน อยู่ในระหว่างส่งหนังสือเรียนเชิญ
มวลมิตรโรแทเรียนทุกสโมสรมาร่วมงานต่อไปค่ะ

ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ
จาก
สร.เชียงใหม่วัฒนาและ
สร.เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

 
 
เอกสารแนบ :