Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360วันที่ 22 มิ.ย. 62 ขอเชิญร่วมพิธีมอบรางวัลโรตารี ภาค 3360 ปี 2018-2019 พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี ปี 2019 -2020 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก

(View:43)


วันที่ 2019-06-08

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

เรียน นายกสโมสร,มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน

ขอเชิญเข้าร่วม
พิธีมอบรางวัลโรตารีภาค 3360

 
 
เอกสารแนบ :