Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสร ภาค 3360 โรตารีสากล จังหวัดเชียงใหม่ 17 สโมสร ปีบริหาร 2560 - 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560

(View:236)


วันที่ 2017-08-01

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 
 
เอกสารแนบ :