Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360วันที่ 1 กันยายน 2561 ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ ผู้ว่าการภาค3360 โรตารีสากล ผวภ.นครินทร์ รัตนกิจสุนทร ผู้ว่าการภาค3350 โรตารีสากล และผชภ.พิมพ์ประไพ พรรณาภพ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค3360 โรตารีสากล เป็นตัวแทนของโรแทเรียนภาค3330,3350,3360 โรตารีสากล มอบเงิน ร่วมใจบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ สปป.ลาว

(View:194)


วันที่ 2018-09-03

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 
 
เอกสารแนบ :