Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360วันที่ 5 กันยายน 256 ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ สุภาพบุรุษ อาทิตย์ แสงศิริ และผชภ.ไพรัตน์ มณีวรรณ์ เยี่ยมสโมสรโรตารีเชียงแสน อย่างเป็นทางการ

(View:170)


วันที่ 2018-09-05

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 #สมาชิกบริจาค 2 PHF + 9 EREY # ติดเข็มรับสมาชิกใหม่ 4 ท่าน #มอบของที่ระลึก ณ ร้านอาหารริมโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 
 
เอกสารแนบ :