|


สโมสรโรตารี
ช้างเผือกเชียงใหม่

นย. วิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ

นายกสโมสร