|


สโมสรโรตารี
เชียงใหม่แอร์พอร์ท

นย. ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น

นายกสโมสร