|


สโมสรโรตารี
เชียงใหม่เหนือ

นย. คำเพ็ญ นนทพัทธ์สกุล

นายกสโมสร