|


สโมสรโรตารี
เชียงใหม่วัฒนา

นย. ยุทธศักดิ์ แสนคำวงศ์

นายกสโมสร