|


สโมสรโรตารี
เชียงรายเหนือ

นย. สุรีย์ภรณ์ ทรรศนียากร

นายกสโมสร