|


สโมสรโรตารี
เชียงคำ

นย. ประยงค์ เชื้อเมืองพาน

นายกสโมสร