|


สโมสรโรตารี
เชียงใหม่ดอยสุเทพ

นย. ชยากร ทองวัตร์

นายกสโมสร