|


สโมสรโรตารี
เชียงใหม่ใต้

นย. อินตนันท์ ปั้นทอง

นายกสโมสร