|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม

 • วันที่ 14 ก.พ. 62 สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงามและ สโมสรโรตารีเชียงใหม่สันทราย ทำพิธีมอบโครงการน้ำสะอาดให้ รร.บ้านหลักปัน (แผนกประถม) โดยการสนับสนุนของมูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิต (ดู :73) 16/02/2019
 • วันที่ 14 ก.พ. 62 มีพิธีมอบสารตราตั้งและสถาปนาสโมสรอินเทอร์แรคท์สันนาเม็ง รร.บ้านหลักปัน(แผนกมัธยม) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยการดำริจัดตั้งของสร.เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม (ดู :81) 16/02/2019
 • วันที่ 21 ม.ค. 2562 สร.เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม ได้มอบห้องสุขา 1 อาคาร ประกอบด้วย 2 ห้องน้ำหญิง 1 ห้องผู้พิการ 1 ห้องน้ำชาย แว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ 250 อัน เก้าอี้ล้อเข็น 4 ตัว และเครื่องผลิตอ๊อกซิเจ (ดู :372) 29/01/2019
 • เมื่อ 11 มกราคม 2562 สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม โดยนย.ฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา และสมาชิกได้มอบโครงการน้ำสะอาดให้ รร.บ้านห้วยไคร้ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ. เชียงใหม่ (ดู :58) 14/01/2019
 • วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สร.ชม.ถิ่นไทยงาม ร่วมกับ สร.ชม.สันทราย มอบโครงการน้ำสะอาดให้ ร.ร.ปางขุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ดู :580) 15/12/2018
 • วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สร.เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรโรตารีเออร์ลี่แอคท์ โรงเรียนบ้านหลักปัน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (ดู :561) 07/12/2018
 • โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตา ณ.วัดดอนจั่น (ดู :733) 25/09/2018
 • โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตา ณ.วัดสวนดอก(พระอารามหลวง) (ดู :188) 25/09/2018
 • สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม สร.ชม.ถิ่นไทยงามโดยนายกฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยาประชุม Club Assembly และต่อด้วยงาน Family Night เมื่อ 31 สิงหาคม 2561 ณ ร้านลำดีตี้ขัวแดง (ดู :581) 01/09/2018
 • สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม สโมรสรโรตารีเจริญนคร และบริษัท เนสท์เล่ ( ไทย ) จำกัดได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบผลิตภัณฑ์ ขนม คอนเฟล็ก (ดู :375) 02/12/2017
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม

  นย. ฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

  นายกสโมสร