|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม

 • เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 สร.เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม กับ รทร.ดร.ปีเตอร์ เอ เบล สร.เชียงใหม่ตะวันตก มอบแว่นสายตาให้กับเด็กๆและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ (ดู :478) 04/05/2019
 • วันที่ 19 เมษายน 2562 สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม จัดงานสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโสของสโมสร ณ รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว (ดู :215) 22/04/2019
 • พิธีลงนามต่อสัญญาคู่มิตร ระหว่าง สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม สโมสรโรตารีแม่สาย และสโมสรโรตารีแพร่ ณ โรงแรม เดอะ เชียงใหม่ ริเวอร์ไซด์ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ ที่ 16 มี.ค. 62 (ดู :543) 18/03/2019
 • โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม (ดู :336) 01/03/2019
 • วันที่ 21 ก.พ. 62 สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 15 / 2561-2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว (ดู :239) 22/02/2019
 • วันที่ 14 ก.พ. 62 สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงามและ สโมสรโรตารีเชียงใหม่สันทราย ทำพิธีมอบโครงการน้ำสะอาดให้ รร.บ้านหลักปัน (แผนกประถม) โดยการสนับสนุนของมูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิต (ดู :349) 16/02/2019
 • วันที่ 14 ก.พ. 62 มีพิธีมอบสารตราตั้งและสถาปนาสโมสรอินเทอร์แรคท์สันนาเม็ง รร.บ้านหลักปัน(แผนกมัธยม) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยการดำริจัดตั้งของสร.เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม (ดู :345) 16/02/2019
 • วันที่ 21 ม.ค. 2562 สร.เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม ได้มอบห้องสุขา 1 อาคาร ประกอบด้วย 2 ห้องน้ำหญิง 1 ห้องผู้พิการ 1 ห้องน้ำชาย แว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ 250 อัน เก้าอี้ล้อเข็น 4 ตัว และเครื่องผลิตอ๊อกซิเจ (ดู :673) 29/01/2019
 • เมื่อ 11 มกราคม 2562 สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม โดยนย.ฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา และสมาชิกได้มอบโครงการน้ำสะอาดให้ รร.บ้านห้วยไคร้ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ. เชียงใหม่ (ดู :248) 14/01/2019
 • วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สร.ชม.ถิ่นไทยงาม ร่วมกับ สร.ชม.สันทราย มอบโครงการน้ำสะอาดให้ ร.ร.ปางขุม ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ดู :852) 15/12/2018
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม

  นย. ฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

  นายกสโมสร