|


สโมสรโรตารี
เชียงใหม่ตะวันตก

นย. ประเสริฐ สุขขะนิวาสน์

นายกสโมสร