|


สโมสรโรตารี
กาวิละเชียงใหม่

นย. ปริญญา วีระศรีนารา

นายกสโมสร