|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่

 • สารสโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ ฉบับที่ 44/2561-2562 (ดู :300) 04/05/2019
 • สารสโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ ฉบับที่ 43/2561-2562 (ดู :165) 24/04/2019
 • สารสโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ ฉบับที่ 42/2561-2562 (ดู :201) 17/04/2019
 • สารสโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ ฉบับที่ 39/2561-2562 (ดู :453) 26/03/2019
 • สารสโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ ฉบับที่ 38/2561-2562 (ดู :506) 19/03/2019
 • สารสโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ ฉบับที่ 37/2561-2562 (ดู :297) 12/03/2019
 • สารสโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ ฉบับที่ 36/2561-2562 (ดู :242) 05/03/2019
 • สารสโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ ฉบับที่ 34/2561-2562 (ดู :140) 20/02/2019
 • สารสโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ฉบับที่ ฉบับที่ 32/2561-2562 (ดู :495) 05/02/2019
 • สารสโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ฉบับที่ 31/2561-2562 (ดู :404) 29/01/2019
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  ล้านนาเชียงใหม่

  นย. นฑวิชญ์ สุเมธานุภาพ

  นายกสโมสร