|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีน่าน

 • โครงการยิ้มใส ใส ใส่ใจสุขภาพปากและฟัน สนับสนุนโดยสโมสรโรตารีน่าน ทีมทันตบุคคลากร และทีมสาธารณสุข จ.น่าน ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล (ดู :407) 18/04/2018
 • สโมสรโรตารีน่าน ร่วมกับ สโมสรเจริญนคร และบริษัท เนสท์เล่ ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้จัดกิจกรรม มอบ ขนม คอนเฟล็ก บาร์โกโก้ ในงานแข่งขันกีฬานักเรียน ในเขต อบต.สะเนียน จ.น่าน วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 (ดู :367) 04/01/2018
 • สโมสรโรตารีน่าน ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบผลิตภัณฑ์ ขนม คอนเฟล็ก บาร์โกโก้ ในงานแข่งขันกรีฑาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ดู่ใต้ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2560 (ดู :437) 27/12/2017
 • สโมสรโรตารีน่าน ร่วมงาน ปีใหม่บ้านสองแคว ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ ( ประเทศไทย ) จำกัด และชมรมนายกรุ่น 112 ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบผลิตภัณฑ์ ขนม คอนเฟล็ก บาร์โกโก้ วันที่ (ดู :391) 26/12/2017
 • สโมสรโรตารีน่าน ร่วมงาน ปีใหม่ม้ง บ้านปางเป๋ย ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบผลิตภัณฑ์ ขนม คอนเฟล็ก บาร์โกโก้ วันที่ 18 ธันวาคม พ. (ดู :174) 19/12/2017
 • สโมสรโรตารีน่าน สโมสรโรตารีเวียงสา ร่วมกับ สโมสรโรตารีนครพิงค์เชียงใหม่ และกลุ่มนักธุรกิจนาน้อยพร้อมนาหมื่น รวมมอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุ วันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ดู :149) 09/12/2017
 • สร.น่าน ร่วมกับสร.พระโขนง โดย นย.รัฐ เจริญสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว เป็นตัวแทน สร.น่าน เดินทางไปรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจจาก สร.พระโขนง มูลค่า 330,000 บาท เพื่อมอบให้ รพ.น่าน ในโอกาสต่อไป (ดู :83) 11/11/2017
 • พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในนามพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดู :427) 17/10/2017
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  น่าน

  นย. รัฐ เจริญสวัสดิ์

  นายกสโมสร