|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีน่าน

 • พิธีส่งมอบงสนสโมสรโรตารีน่าน (ดู :86) 30/06/2018
 • Rotary International District 2560 Niigata Japan, 2660 Osaka Japan, 3520 Taiwan ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพคลองเตย สโมสรโรตารีน่าน ร่วมจัด โครงการมอบเครื่องทดแทนไต เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญา (ดู :74) 30/06/2018
 • สโมสรโรตารีน่าน จัด โครงการทุนสมทบ มูลนิธิโรตารี ของโรตารีสากล GG #1863858 PALLIATIVE CARE AND HOME CARE การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (ดู :163) 26/06/2018
 • โรตารีสากลภาค 3360 โดย สโมสรโรตารีน่าน และมวลมิตรโรแทเรียนในภาค 3360 ร่วมกับ บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) สโมสรโรตารีกรุงเทพวิภาวดี ในกิจกรรม โครงการ หม้อไท (ดู :340) 04/06/2018
 • นายกรุ่น 104 ประเทศไทย ร่วมกับสโมสรโรตารีน่าน จัดโครงการน้ำสะอาดสำหรับเยาวชนไทย มอบเครื่องกรองน้ำให้โรงเรียนพระปริยัตตัธรรม โรงเรียนในพื้นที่พิเศษ และโรงเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดกน่าน จำนวน 21 โรงเรียน (ดู :336) 04/06/2018
 • โครงการยิ้มใส ใส ใส่ใจสุขภาพปากและฟัน สนับสนุนโดยสโมสรโรตารีน่าน ทีมทันตบุคคลากร และทีมสาธารณสุข จ.น่าน ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล (ดู :575) 18/04/2018
 • สโมสรโรตารีน่าน ร่วมกับ สโมสรเจริญนคร และบริษัท เนสท์เล่ ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้จัดกิจกรรม มอบ ขนม คอนเฟล็ก บาร์โกโก้ ในงานแข่งขันกีฬานักเรียน ในเขต อบต.สะเนียน จ.น่าน วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 (ดู :469) 04/01/2018
 • สโมสรโรตารีน่าน ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบผลิตภัณฑ์ ขนม คอนเฟล็ก บาร์โกโก้ ในงานแข่งขันกรีฑาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ดู่ใต้ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2560 (ดู :547) 27/12/2017
 • สโมสรโรตารีน่าน ร่วมงาน ปีใหม่บ้านสองแคว ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ ( ประเทศไทย ) จำกัด และชมรมนายกรุ่น 112 ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบผลิตภัณฑ์ ขนม คอนเฟล็ก บาร์โกโก้ วันที่ (ดู :497) 26/12/2017
 • สโมสรโรตารีน่าน ร่วมงาน ปีใหม่ม้ง บ้านปางเป๋ย ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบผลิตภัณฑ์ ขนม คอนเฟล็ก บาร์โกโก้ วันที่ 18 ธันวาคม พ. (ดู :208) 19/12/2017
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  น่าน

  นย. รัฐ เจริญสวัสดิ์

  นายกสโมสร