|


สโมสรโรตารี
พิษณุโลก

นย. โสพล พุ่มเมือง

นายกสโมสร