|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีพิษณุโลก

 • 18 ก.ย. 61 สโมสรโรตารีพิษณุโลก นำเสื้อผ้าไปมอบให้ผู้ไร้ที่พึ่ง ที่ศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง วังทองพิษณุโลก (ดู :22) 20/09/2018
 • ส่งมอบเด็กนักเรียนเยาวชนแลกเปลี่ยน (ดู :207) 30/08/2018
 • ผู้้ว่าการภาค 3360 เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ (ดู :58) 30/08/2018
 • อบรม มุลนิธิ สมาชิกภาพ และ ภาพลักษณ์ (ดู :49) 30/08/2018
 • นายกร่วมสถาปนามุลนิธิพลเอกศิริ ทิวะพันธ์ (ดู :45) 29/08/2018
 • ร่วมแสดงความยินดี กับการประชุมครั้งที่ 1 (เคาะฆ้องแรก) ของสโมสรโรตารีพิษณุโลก ซึ่งมี นยก.นายก อดีตนายก สมาชิก แอนน์และแขกผู้มีเกียรติ ของสโมสรทั้ง 4สโมสร ในจังหวัดพิษณุโลก (ดู :364) 06/07/2018
 • สโมสรโรตารีพิษณุโลกและลุ่มน้ำเข็ก ได้สืบสานพระราชดำริห์ ในหลวง รัชการที่ ๙ โดยจัดโครงการ อนุรักษ์ สมบัติพ่อ ณ ห้องสมุดโรงเรียนรักไทย ร่มเกล้าอุปถัมภ์ (ดู :650) 26/12/2017
 • สโมสรโรตารีพิษณโลก โดย นายกโสพล พุ่มเมือง และสมาชิกของสโมสร เปิดโครงการ "เสริมอาชีพแก่ชุมชน" (เพาะเห็ด) ให้กับชาวบ้านรักไทย (ดู :575) 26/12/2017
 • สโสรโรตารีพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมช่างตัดผมและชมรมช่างเสริมสวยเทศบาลนครพิษณุโลก จัดโครงการ " ตัดผมฟรี!! ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน " (ดู :188) 18/12/2017
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  พิษณุโลก

  นย. สุพัตร มานารักษ์

  นายกสโมสร

  Facebook