|


สโมสรโรตารี
สวรรคโลกเหนือ

นย. ชาญชัย แสงสังข์

นายกสโมสร