|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีศิลาอาสน์

 • สร.ศิลาอาสน์ นำโดยนายกกรกนก เจริญศรีร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต (ดู :118) 09/10/2018
 • สโมสรโรตารีศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์ และพิชัย เยี่ยมสโมสรโรตารีโตไก ประเทศญี่ปุ่น (ดู :129) 09/10/2018
 • สโมสรโรตารีศิลาอาสน์ร่วมบริจาคสร้างบ้านผู้ยากไร้ (ดู :38) 26/09/2018
 • นย.กรกนก เจริญศรี นายกสโมสรโรตารีศิลาอาสน์ ภาค3360โรตารีสากล พร้อมสมาชิกของสโมสร นำเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน จากโครงการ The Rotary Foundation Global Grant ของสโมสรโรตารีในภาค3360โรตารีสากล มอบให้กับโรงพยาบ (ดู :1201) 28/02/2018
 • นย.กรกนก เจริญศรี นายกสโมสรโรตารีศิลาอาสน์ ภาค3360โรตารีสากล ร่วมกิจกรรมโครงการวิ่ง (ดู :185) 18/12/2017
 • สร.อต.ร่วมกิจกรรมปล่อยมหากุศล วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ร่วมกับสร.ศิลาอาสน์ ณ ลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน (ดู :185) 06/12/2017
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  ศิลาอาสน์

  นย. กรกนก เจริญศรี

  นายกสโมสร