|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีวังจันทน์

 • สโมสรโรตารีวังจันทน์ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับ มูลนิธิหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทันตกรรม และทำฟันปลอม (ดู :287) 29/04/2019
 • นำคณะ RFE ภาค5730 เท็กซัส เยี่ยมชมผลงานของสโมสรโรตารีวังจันทน์ ในการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาลเพื่อนัำสะอาดสำหรับชุมชนบ้านดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก (ดู :391) 19/01/2019
 • วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. สโมสรโรตารีวังจันทน์ โดย นย.พญา ธาราวุฒิ จัดทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์"โครงการอาหารกลางวัน" (ดู :628) 20/11/2018
 • DTA2018 & พิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3360 (ดู :1475) 24/05/2018
 • โครงการโรตารีมีแต่ให้ (ดู :1095) 22/05/2018
 • ส่งมอบโครงการ GG#1862135 Know Stroke, Act in time Project (Medical Equipment for Stroke) (ดู :8466) 04/05/2018
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  วังจันทน์

  นย. พญา ธาราวุฒิ

  นายกสโมสร

  Facebook