|
Slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีเวียงโกศัย

 • สืบสานประเพณี ปีใหม่เมือง (ดู :810) 19/04/2018
 • เออรี่แอคท์เจริญศิลป์ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ดู :635) 26/02/2018
 • มอบมุ้ง และประชุมสัญจร (ดู :615) 19/02/2018
 • สโมสรโรตารีเวียงโกศํย จัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนรักภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 15 (ดู :611) 29/01/2018
 • สร.เวียงโกศัยนำโดยนายกนันทา เศรษฐวนิชย์ร่วมงานเปิดค่ายอาสาของโรตาแรคท์ ม.กรุงเทพในความอุปถัมภ์ของ สร.พระโขนงโดยมีนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานโดยสร.เวียงโกศัยได้มอบเงินสนับสนุ (ดู :154) 19/12/2017
 • สโมสรโรตารีเวียงโกศัย , สโมสรโรตารีสอง ร่วมกับสโมสรโรตารีแพร่เปิดป้ายชุมชนหมู่บ้านโรตารี (ดู :186) 18/12/2017
 • สโมสรโรตารีเวียงโกศัยมอบขนมคอนเฟลคบาร์ตามโรงเรียนต่างๆ (ดู :135) 09/12/2017
 • สโมสรโรตารีเวียงโกศัยร่วมกับโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่และเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.5จัดโครงการแนะแนวอาชีพ"โรตารีร่วมใจ สู่อาชีพในฝันเยาวชน" (ดู :496) 27/11/2017
 • สโมสรโรตารีดอยพระบาท ร่วมกับ สโมสรโรตารีเวียงโกศัย และ Ehime Toyota Motor Corporation รวมน้ำใจมอบสิ่งของเครื่องใช้จากประเทศญี่ปุ่น ณ บ้านอาข่า เปาปม อ.วังชิ้น จ.แพร่ (ดู :122) 09/11/2017
 • โครงการโรตารีรวมใจปลูกต้นไม้คืนผืนดิน (ดู :490) 17/10/2017
 • ดูทั้งหมด

  

  สโมสรโรตารี
  เวียงโกศัย

  นย. นันทา เศรษฐวนิชย์

  นายกสโมสร