|

สมาชิกสโมสร โรตารีเชียงใหม่มหิดล

 • ชื่อ-นามสกุล : นย. ปิติวัตติ์ วงษ์ชัยภวัฒน์
 • Name-Lastname : P. Pitiwatt Wongchaipawatt
 • : นายกสโมสร
 • Membership : 9507968

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Supawadee Jaikham
 • Membership : 9854696

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Akarawat Wuttidetchotipokin
 • Membership : 9854616

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. อัญชรีย์ กุนนา
 • Name-Lastname : RTN. Ancharee Kunna
 • : เลขานุการสโมสร
 • Membership : 9543273

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Anusara Kethiran
 • Membership : 9853903

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Chengchan Noja
 • Membership : 9854648

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Prapha Klinsuwan
 • Membership : 9854656

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Phubet Poungkaew
 • Membership : 9854676

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Mayrinrat Srinawapong
 • Membership : 9854688

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Tawan Suekrasae
 • Membership : 9854663

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Akom Suwankanta
 • Membership : 9854689

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Manop Chanjonmanit
 • Membership : 9854620

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Sermpong Taptipakorn
 • Membership : 9854684

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Chanwittayayut Inkaew
 • Membership : 9854654

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Chayutpong Wuttidechotipokin
 • Membership : 9854699

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Kulrisa Jamwan
 • Membership : 9854701

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Kaewthip Khuboonthana
 • Membership : 9854687

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Atchariya Nantawisut
 • Membership : 9854690

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Artidtaya Penrattanapiboon
 • Membership : 9854702

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Songphrot Rittikorn
 • Membership : 9854681

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Manod Srinu
 • Membership : 9854650

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Arkom Supangphao
 • Membership : 9854660

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Pramote Chamnanure
 • Membership : 9854609

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Nanthinan Szodrak
 • Membership : 9854695

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Pensri Eiamopas
 • Membership : 9854670