|

สมาชิกสโมสร โรตารีสารภีเชียงใหม่

 • ชื่อ-นามสกุล : นย. ฮูดา โอฬารศรีสกุล
 • Name-Lastname : P. Huda Olansrisakun
 • : นายกสโมสร
 • Membership : 9892001

 • ชื่อ-นามสกุล : นยก. จักรกฤษ นิพิฐวัธนะพล
 • Name-Lastname : CP. Chakkrit Niphitwatta-Naphol
 • Membership : 2371251

 • ชื่อ-นามสกุล : อน. ณัฐชนัญ นาทิพย์
 • Name-Lastname : PP. Natchanun Natip
 • : เลขานุการ
 • Membership : 6123740

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Rabeab  Rungkaew
 • Membership : 6938399

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Pacharaporn  Charoensap
 • Membership : 9101501

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Sripan  Luyjumwal
 • Membership : 8382761

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Hatsaphat  Promloi
 • Membership : 9101499

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. อรรคพล บุญเกิดหาญภักดี
 • Name-Lastname : RTN. Akrapol Bunkeudhanpakdee
 • Membership : 9101496

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. วนิดา จูรัตน์
 • Name-Lastname : RTN. Wanida Jurutana
 • Membership : 6123732

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร. ฟรังซัว นอร์แมนด์
 • Name-Lastname : RTN. Francois Normant
 • Membership : 8792038

 • ชื่อ-นามสกุล : รทร.  
 • Name-Lastname : RTN. Prakhong  Phiraisaengchan
 • Membership : 8792043