|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีสารภีเชียงใหม่

หน้า 1

ข่าวสโมสรโรตารี3360

โรตารีพิษณุโลก   สโมสรโรตารีในจังหวัดพิษณุโลกถวายพวงมาลา วัน ปิยะมหาราช 23/10/2018 (ดู :0)
โรตารีพิษณุโลก   ประชุมนัดแรก (เตรียมความพร้อม) สโมสรน้องใหม่ สร พรานกระต่าย 18/10/2018 (ดู :35)
โรตารีแพร่   อน.นพ.ณัฏฐธนิน เศรษฐวนิชย์ ออกรายการคุ้ยข่าวชาวโรตารี 16/10/2018 (ดู :74)
โรตารีแพร่   ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บ้านนาตุ้ม อ.ลอง จ.แพร่ 16/10/2018 (ดู :69)
โรตารีเชียงดาว   สโมสรโรตารีเชียงดาว มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลเวียงแหง โดยมี ท่าน นายอำเภอเวียงแหง และ อดีต สส. ร่วมรับมอบ 16/10/2018 (ดู :103)
โรตารีกาวิละเชียงใหม่   สร.กาวิละเชียงใหม่ร่วมกับชมรมสารธรรมล้านนา จัดงานมหากุศลปฏิบัติภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 15/10/2018 (ดู :111)
โรตารีเชียงใหม่วัฒนา   สโมสรโรตารีเชียงใหม่วัฒนา ได้จัดประชุมครั้งที่ 6/2561-62 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 15/10/2018 (ดู :72)
โรตารีเวียงโกศัย   เตรียมพื้นที่ โครงการปลูกต้นไม้คืนผืนดิน รามคำแหง แพร่ 61 15/10/2018 15/10/2018 (ดู :82)
โรตารีเวียงโกศัย   เตรียมพื้นที่ โครงการปลูกต้นไม้คืนผืนดิน รามคำแหง แพร่ 61 15/10/2018 (ดู :69)
โรตารีอุตรดิตถ์   อบรมโครงการ Global Grant 14/10/2018 (ดู :154)

ข่าวภาค3360

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ และคู่ครอง อาทิตย์ แสงศิริ เยี่ยมสโมสรโรตารีแม่สอด-เมืองฉอด อย่างเป็นทางการ
Update :2018-10-18
#สมาชิกบริจาค 1 @500.USD, 5 EREY, 8 @200.USD รวมเป็ 2,600 USD ณ ภัตตาคาร ป.เลิศรส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ดูรายละเอียด...

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ และคู่ครอง อาทิตย์ แสงศิริ เยื่ยมสโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้ อย่างเป็นทางการ
Update :2018-10-17
#สมาชิกบริจาค 1 PHF, 5 EREY, 7 @30.USD #รับสมาชิกใหม่ 3 ท่าน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ และคู่ครอง อาทิตย์ แสงศิริ เยื่ยมสโมสรโรตารีล้านนาเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ
Update :2018-10-16
#สมาชิกบริจาค 1 Major Donor, 2 PHF, 12 EREY, 8 @30USD รวม 13,440.USD #รับสมาชิกใหม่ 4 ท่าน ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ และคู่ครอง อาทิตย์ แสงศิริ เยี่ยมสโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตก อย่างเป็นทางการ
Update :2018-10-12
#สมาชิกบริจาค 1 PHF, 5 EREY ณ ห้องเจ้านาง โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น. ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ และคู่ครอง อาทิตย์ แสงศิริ เยี่ยมสโมสรโรตารีเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ
Update :2018-10-11
#สมาชิกบริจาค 9 PHF, 15 EREY และ 2 @500.USD รวมทั้งสิ้น 11,500.USD. #รับสมาชิกใหม่ 4 ท่าน ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส จังหวัดเชียงใหม่
ดูรายละเอียด...