|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีพุทธชินราช


  สโมสรพุทธชินราช ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสโมสรโรตารีพุทธชินราช นำโดย นายกภิญญาพัชญ์ พุทธิธนาเศรษฐ์ ปีบริหาร 2017-2018  18/12/2017 (ดู:354)

  เมื่อวันที่14 ธันวาคม2560 เป็นวันครบรอบก่อตั้งสโมสร โรตารีพุทธชินราช 5ปี นำโดยนายกภิญญาพัชญ์ พุทธธนาเศรษฐ์ และสมาชิก ได้เข้ากราบไหว้ขอพร พระพุทธชินราช ณ วัดใหญ่วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก และ ต่อด้วยการบำเพ็ญประโยชน์มอบความสุข ให้กับ สถานคุ้มครองผู้ไร้ที่พึ่ง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมอบสิ่งของ จำเป็น เครื่องอุปโภค และบริโภค และขนมจากบริษัทเนทเลย์ โคโค้ครั้นขนมบาร์สุดแสนอร่อย พร้อมเงินบริจาค จากสมาชิก และผู้ใจบุญ อีก 7,600 บาท วันนั้น เราทำให้ ผู้ไร้ที่พึ่งพิง มีความสุข สนุกสนาน เค้าบอกว่าอยากให้เรามาทุกๆปี ซึ่งกิจกรรมนี้ ทางสโมสรโรตารีพุทธชินราชได้ดำเนินการติดต่อกันมาตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร “ฟ้องด้วยภาพ” สุขใจทุกครั้ง ที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หวังอย่างเดียว คือ หวังให้พวกเขาทุกคนมีความสุข ในขณะที่พวกเขาไม่มีความหวัง </span>
    <br>
    <table cellspacing=

ดูข่าวอื่น