|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีนครเทิง


    ผวภ.นิธิ สูงสว่าง ติดเข็มรับสมาชิกใหม่  21/09/2017 (ดู:467)

    ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล นิธิ สูงสว่าง ได้ประดับเข็มในปีบริหารให้กับว่าที่ รทร.นิกร ศรีใจวัง สมาชิกใหม่ที่นายกวาท พระแป่ ได้เชิญชวนเข้าร่วมอุดมการโรตารี โดยได้มาเป็นสมาชิกใหม่คนแรกของสโมสรโรตารีนครเทิงในปีนี้ เมื่อวันที่มาเยี่ยมสโมสรโรตารีนครเทิง อย่างเป็นทางการ
ดูข่าวอื่น