|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีอุตรดิตถ์


  วันที่ 18 สิงหาคม 2561 สโมสรโรตารีอุตรดิตถ์ ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานฯ  18/08/2018 (ดู:555)

   

  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ RICD Wheelchair Project ร่วมกับสโมสรโรตารีทุ่งเสลี่ยม และสโมสรโรตารีสวรรคโลกเหนือ มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ประเภท Wheelchair ให้กับผู้พิการางการเคลื่อนไหว รายนายปันแก้ว กาสิละ ณ บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ 7 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
  อ.ทั่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เพื่อให้ผู้พิการมีความสามารถในการเคลื่อนไหว เดินทางไป
  มาได้สะดวกมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งสุขภาพจิต และความสุขที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
ดูข่าวอื่น